Hamacher Maschinenbau GmbH

Warmweiherstr. 50
52066 Aachen
Deutschland

Phone: +49 (0) 241 946 83-0
Fax: +49 (0) 241 946 83-22

info@hamacher-maschinenbau.de
www.hamacher-maschinenbau.de

Managing director:
Dipl. Ing. Peter Bäumler
Vice managing director:
Dipl. Ing.  Stephan Bäumler

Registration court: Amtsgericht Aachen
Registration number: HRB  5821

VAT ID-Number
according § 27 a VAT Act:
DE 162202142

Responsible for content:
Dipl. Ing. Peter Bäumler

Warmweiherstr. 50
52066 Aachen
Deutschland

Phone: +49 (0) 241 946 83-0
Fax: +49 (0) 241 946 83-22

info@hotlineglass.com
www.hotlineglass.com

Managing director:
Dipl. Ing. (Maschinenbau) Peter Bäumler
Vice managing director:
Sebastian Wicka

Registration court: Amtsgericht Aachen
Registration number: HRB  13381

VAT ID-Number
according § 27 a VAT Act:
DE 247169426

Responsible for content:
Dipl. Ing. (Maschinenbau) Peter Bäumler